Месия = Messiah

Месия = Messiah

G. Fr. Handel* - Изпълняют Н. Добриянова* - Сопран, Ал. Милчева-Нонова* - Мецосопран, Л. Дяковски* - Тенор, С. Марков* - Баритон, БХК «Св. Обретенов»* И СОКТР* , Диригент Г. Родев* , Хормайстор Л. Митрополитски*